PRACA

Opublikowano:

23-12-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.12.2019r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.12.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 63/2019 z dnia 04.12.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej

Mariusz WIECHA IPL, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 80A/9,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

Barbara KALISZUK IPP, 83-010 Straszyn, ul. Poprzeczna 5,

Jadwiga ŁOŚ IPP, 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 41B/8,

LIFE USŁUGI Iwona MIKOŁAJCZYK, 80-292 Gdańsk, ul. Podkarpacka 3B/7,

PRONURSE Igor SKWIERAWSKI, 83-400 Kościerzyna, Rotembork 25B,

3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej

ISPL Radosław LAMPARSKI, 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 28A/15,

4) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

ISPL Lek. Robert KOZŁOWSKI, 81-572 Gdynia, Zwinisławy 2B/7,

5) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, zgodnie z procedurami NFZ,

ISPL Lek. Robert KOZŁOWSKI, 81-572 Gdynia, Zwinisławy 2B/7,

6) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

Magdalena DUMANA Usługi Medyczne, 34-600 Limanowa, ul. Ogrodowa 19,

EDU-MEDIC Maciej WIŚNIEWSKI, 80-180 Borkowo, ul. Żeglarska 4B/16,

Anna WÓJCIKOWSKA IPP, 81-463 Gdynia, ul. Legionów 163A.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych w zakresie przewodnictwa nerwowego, elektromiografii oraz wzrokowych potencjałów wywołanych zgodnie z procedurami NFZ,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

3) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Izby Przyjęć, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku