PRACA

Opublikowano:

03-12-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.11.2019r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.11.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2019 z dnia 15.11.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych w zakresie przewodnictwa nerwowego, elektromiografii oraz wzrokowych potencjałów wywołanych zgodnie z procedurami NFZ

KRZYSZTOF SZABAT 80-170 Gdańsk ul. Noskowskiego 13a/16.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku