PRACA

Opublikowano:

03-12-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.11.2019r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.11.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 57/2019 z dnia 15.11.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale  Otolaryngologicznym i/lub Poradni Otolaryngologicznej

JANUSZ MILEWSKI, 80-041 Gdańsk ul. Kurierów AK 13a/2

2) kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym  w Oddziale Otolaryngologicznym

JANUSZ MILEWSKI, 80-041 Gdańsk ul. Kurierów AK 13a/2

3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych

ISPL ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk ul. Goplańska 146/1

4) kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chorób Wewnętrznych

ISPL ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk ul. Goplańska 146/1

5) orzecznictwa w zakresie medycyny pracy, w tym badań licencyjnych i dla kierowców oraz przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

ISPL ADAM MUSZYŃSKI, 81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 24/30

6) udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dyżurami lekarskimi oraz zabezpieczeniem pod telefonem i z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ

ALEKSANDRA MŁYNARSKA, 80-126 Gdańsk ul. Myśliwska 15/17

ISPL MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA-KUROWSKA, 81-208 Gdynia ul. Działdowska 18

7) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych

ISPL WOJCIECH KANIA, 80-463 Gdańsk ul. Wichrowe Wzgórze 38

8) podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej

TOMASZ WÓJKOWSKI, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 35/48

9) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie dermatologicznym Przychodni Specjalistycznej, w tym udzielania świadczeń dla potrzeb komisji wojskowych oraz badań profilaktycznych zgodnie z procedurami NFZ

IPL EWA SIEROSŁAWSKA, 80-462 Gdańsk Al. Jana Pawła II 20

10) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie chirurgicznym Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga, w tym udzielania świadczeń dla potrzeb komisji wojskowych

JAN SAPIEŻKO, 83-330 Żukowo ul. Słoneczne Tarasy 56

11) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Wojskowej Przychodni Specjalistycznej

ISPL WOJCIECH KANIA, 80-463 Gdańsk ul. Wichrowe Wzgórze 38

12) udzielania konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych

PIOTR BEŁDZIŃSKI, 81-378 Gdynia Al. Piłsudskiego 30

13) udzielania świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Oddziałach: Neurologicznym i Udarowym

KAROLINA OZDARSKA, 80-368 Gdańsk ul. Chłopska 34d/68

14) uczestnictwa w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (konsylium) opracowującego plan harmonogram leczenia pacjenta z chorobą nowotworową

SPL MAGDALENA WOJTKIEWICZ, 80-215 Gdańsk ul. Suwalska 24.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych lekarskich dyżurów nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH).

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku