PRACA

Opublikowano:

08-10-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 24.09.2019r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 24.09.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 52/2019 z dnia 24.09.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) świadczenia kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych, a także badanie pacjentów wojskowej komisji lekarskiej

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina Walczak-Skwiot 80-041 Gdańsk ul. K. Sosnowskiego 1C/3.

 

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku