PRACA

Opublikowano:

25-09-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 25.09.2019r

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 11.09.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przez lekarza specjalistę z zakresu okulistyki lub lekarza w trakcie specjalizacji w Oddziale Okulistycznym oraz w Poradni Okulistycznej.

BEATA RUBANOWICZ 80-142 Gdańsk ul. Zakopiańska 18/10

KATARZYNA KAMIŃSKA 80-257 Gdańsk ul. J.Słowackiego 45/9.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku