PRACA

Opublikowano:

23-09-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 03.09.2019r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 44/2019 z dnia 03.09.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

Usługi Pielęgniarskie Tomasz Jakubiak 80-369 Gdańsk Al. Rzeczypospolitej 4D/28

Katarzyna Wójtowicz 80-110 Gdańsk ul. Srebrna 18/24

Maciej Sarnacki 80-175 Gdańsk ul. Aleksandry Gabrysiak 32/4

Mirosława Trzoska Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 82-100 Nowy Dwór Gdański Os.Kardynała Wyszyńskiego 3/42

Jadwiga Greluk 80-502 Gdańsk al. gen. Józefa Hallera 239/33

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku