PRACA

Opublikowano:

22-07-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 08.07.2019r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 08.07.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Stacji Dializ

Urszula Jechanowska 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 16/1,

2) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga, zgodnie z procedurami NFZ

Izabela Paszkiewicz 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 23A/34,

3) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga, zgodnie z procedurami NFZ

Tomasz Wysocki 80-809 Gdańsk ul. Biernackiego 9.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neurologicznego z Udarowym, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku