PRACA

Opublikowano:

28-06-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.06.2019r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.06.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 32/2019 z dnia 14.06.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

   AGNIESZKA NADRATOWSKA, ul. Wyrobka 5a/5 80-288 Gdańsk,

   JOLANTA SZCZESNA, ul. Starowiejska 59H 83-307 Kiełpino.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neurologicznego z Udarowym, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku