PRACA

Opublikowano:

21-06-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.06.2019r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.06.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 04.06.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych lekarskich dyżurów nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)

Cezary Bydelski, ul. Focha 6/19, 80-156 Gdańsk

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontaktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku