PRACA

Opublikowano:

18-06-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 03.06.2019r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 03.06.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 27/2019 z dnia 03.06.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii

Izabela Paszkiewicz 80-462 Gdańsk ul. Jana Pawła II 23A/34,

2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii

Tomasz Wysocki 80-809 Gdańsk ul. Biernackiego 9,

3) Kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej

Tomasz Wysocki 80-809 Gdańsk ul. Biernackiego 9,

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku