PRACA

Opublikowano:

27-06-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 11.06.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 67/2024 z dnia 11.06.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii
ISPL LEK. MICHAŁ TARASZKIEWICZ, 81-007 Gdynia, ul. Chylońska 241/126.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku