PRACA

Opublikowano:

25-06-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 10.06.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 65/2024 z dnia 10.06.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa
DANUTA SADOWSKA SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Pokoju 46h/22,
ISPL KRZYSZTOF KONSTAŃCZAK, 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 12/45,
ISPL W DZIEDZINIE AIT LEK. MED. JAROSŁAW JANKOWSKI, 80-299 Gdańsk, ul. Perseusz 8c/3,
ISPL BEATA DUDZIŃSKA - KRYSZTOFIK, 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 7c/21,
ISPL ALEKSANDRA SZCZĘŚNIEWICZ, 81-812 Sopot, ul. Junaków 4d,
IPL MONIKA BLUJ-BRUDEREK, 81-572 Gdynia, ul. Górnicza 26b/12;
2)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
MACIEJ LANGE ISPL, 81-601 Gdynia, ul. Apollina 45;
3)    wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii wraz z kierowaniem Pracownią Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii
ROMAN THEUS ISPL, 81-589 Gdynia, ul. Sojowa 2e/50;
4)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
SPL RADIODIAGNOSTYKA ALEKSANDRA WÓJTOWICZ - SZUMERA, 80-392 Gdańsk, ul. Słupska 25a;
5)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii
ISPL - TOMASZ WYSOCKI SPECJALISTA CHIRURG, 80-809 Gdańsk, ul. Edmunda Biernackiego 9;
6)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii
ISPL - TOMASZ WYSOCKI SPECJALISTA CHIRURG, 80-809 Gdańsk, ul. Edmunda Biernackiego 9;
7)    kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej
ISPL - TOMASZ WYSOCKI SPECJALISTA CHIRURG, 80-809 Gdańsk, ul. Edmunda Biernackiego 9;
8)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu
IPL MICHAŁ KRZEMIEŃ, 49-100 Niemodlin, os. Piastów 19/7,
IPL PIOTR KRUCZYŃSKI, 82-300 Elbląg, al. Grunwaldzka 121/45;
9)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii
SPL ANNA LUDWICHOWSKA OTORYNOLARYNGOLOG, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 17/5,
IPL SANDRA OKOYE - TYCZYŃSKA, 80-318 Gdańsk, ul. Stefana Miraua 9/1;
10)    kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii
IPL LEK. MED. MAGDALENA HORYD, ul. Chmielna 70/22;
11)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii, zgodnie z procedurami NFZ
SPL ANNA LUDWICHOWSKA OTORYNOLARYNGOLOG, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 17/5,
IPL SANDRA OKOYE - TYCZYŃSKA, 80-318 Gdańsk, ul. Stefana Miraua 9/1,
IPL LEK. MED. MAGDALENA HORYD, ul. Chmielna 70/22,
ISPL LEK. MICHAŁ TARASZKIEWICZ, 81-007 Gdynia, ul. Chylońska 241/126.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    wykonywania świadczeń zabiegowych w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę otolaryngologa.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku