PRACA

Opublikowano:

29-05-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 20.05.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 20.05.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielania konsultacji onkologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii w oddziałach szpitalnych
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA PIOTR DUSZYŃSKI, 80-302 Gdańsk, ul. Głogowska 12/7;
2)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA PIOTR DUSZYŃSKI, 80-302 Gdańsk, ul. Głogowska 12/7.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku