PRACA

Opublikowano:

24-05-2024

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 08.05.2024r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54/2024 z dnia 08.05.2024r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii
IPL AGNIESZKA BARANOWSKA, 80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 2/68;
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH)
PRAKTYKA LEKARSKA BARTOSZ ZAWARCZYŃSKI, 83-010 Rotmanka, al. Piłsudskiego 26.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku