PRACA

Opublikowano:

28-05-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 09.05.2019r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 09.05.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym  oraz Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej  w Gdańsku

   Adrian SOŁTYSIK, ul. Kilińskiego 3B/11, 80-452 Gdańsk 

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku