PRACA

Opublikowano:

25-04-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.04.2019r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.04.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 17.04.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

 

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza 

   w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

   Małgorzata ŻYGIEWICZ, ul. Żeleńskiego 11, 80-285 Gdańsk

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku