PRACA

Opublikowano:

21-04-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 07.04.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 07.04.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    przeprowadzania zabiegów w zakresie chirurgii kręgosłupa przez lekarza specjalistę neurochirurga
PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT BYLINKA, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 34b/3;
2)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę
FIZJOSTACJA FIZJOTERAPEUCI I SPECJALIŚCI EWA SZERSZEŃ, 80-330 Gdańsk, ul. Tatrzańska 11a/2;
3)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
ISPL PIOTR ZAWADZKI, 84-207 Bojano, ul. Stefana Batorego 5;
4)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich, w tym również dyżurów pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
GRZEGORZ JERZAKOWSKI IPL, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 83d/9;
ISPL TOMASZ GRUDNIEWSKI, 81-572 Gdyna, ul. Waleriana Szefki 4a/4;
IPL MAREK CHRZANOWSKI, 81-706 Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 9/3;
5)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
IPL MICHAŁ GORCZYCA, 83-207 Kokoszkowy, ul. Jaśminowa 6;
JACEK RANISZEWSKI PPL, 81-411 Gdynia, ul. Mikołaja Kopernika 38/5;
6)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
IPL EMIL ZYZIK, 81-163 Gdynia, ul. Szklarska 23;
ZDROWIE - EMIL RYBACZEK, 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 18/16;
PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN OPALA, 80-297 Banino, ul. Goździkowa 43.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie audiologii i foniatrii,
2)    udzielania konsultacji audiologicznych przez lekarza specjalistę audiologa w Oddziale Laryngologicznym.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku