PRACA

Opublikowano:

31-03-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 24.03.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 24.03.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Neurologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, zgodnie z procedurami NFZ
ISPL LEK. MED. ANDRZEJ SKABARA, 80-395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 3b/3.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie audiologii i foniatrii,
2)    udzielania konsultacji audiologicznych przez lekarza specjalistę audiologa w Oddziale Laryngologicznym.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku