PRACA

Opublikowano:

30-03-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 22.03.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 27/2023 z dnia 22.03.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
ISPL MARCIN RYKACZEWSKI, 80-177 Gdańsk, ul. Stolema 47/3;
2)    kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
IPL - ALEKSANDRA MAJEWSKA, 82-300 Elbląg, ul. Macieja Kalenkiewicza 1/10;
3)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym
TAJL WALDEMAR JACEK IPL, 82-300 Elbląg, ul. Wojciecha Kossaka 11/10.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku