PRACA

Opublikowano:

24-01-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.01.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 12.01.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (zwanej dalej NOCH)
IPL MARTA RESZKA, 82-200 Malbork, Kraśniewo 31,
2)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,
DANUTA SADOWSKA SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, 83-000 Pruszcz Gdańsk, ul. Obrońców Pokoju 46h/22,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej - przeprowadzanie zabiegów operacyjnych
SPL DARIUSZ SOKOŁOWSKI, 80-298 Gdańsk, ul. Elewów 12/9.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Specjalistycznej,
2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku