PRACA

Opublikowano:

20-12-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 07.12.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 87/2022 z dnia 07.12.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    przeprowadzania zabiegów w zakresie chirurgii kręgosłupa przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu
JAROSŁAW BORTNOWSKI IPL, 81-198 Rewa, ul. Wielkopolska 20,
2)    wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii wraz z kierowaniem Pracownią Diagnostyki Obrazowej
ROMAN THEUS ISPL W MIEJSCU WEZWANIA, 81-589 Gdynia, ul. Sojowa 2e/50,
3)    wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii
SPL RADIODIAGNOSTYKA ALEKSANDRA WÓJTOWICZ - SZUMERA, 80-392 Gdańsk, ul. Słupska 25a,
4)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii Przychodni Specjalistycznej
ISPL LESZEK ANTCZAK, 80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 33/38,
IPL PIOTR KRUCZYŃSKI, 82-300 Elbląg, al. Grunwaldzka 121/45,
IPL MICHAŁ KRZEMIEŃ, 49-100 Niemodlin, os. Piastów 19/7,
PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN OPALA, 80-297 Banino, ul. Goździkowa 43.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    asysty lekarza przy zabiegach chirurgii kręgosłupa w Oddziale Leczenia Chorob Kręgosłupa.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku