PRACA

Opublikowano:

13-12-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 07.12.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 85/2022 z dnia 07.12.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
GRZEGORZ SZCZYPIÓR ISPL, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 100a/82.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku