PRACA

Opublikowano:

02-12-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.11.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 81/2022 z dnia 17.11.2022r. po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta,
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert, Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej - przeprowadzanie zabiegów operacyjnych.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku