PRACA

Opublikowano:

28-10-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.10.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 70/2022 z dnia 17.10.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Leczenia Chorób Kręgosłupa, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
IPP JOANNA REYER, 83-035 Kłodawa, ul. Sosnowa 66/2,
IPP AGNIESZKA TREŚKA, 80-410 Gdańsk, ul. Baczyńskiego 6b/6,
IPP MONIKA CIURUK, 80-317 Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 4/1,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
JOANNA PETRECKA, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 345/1,
3)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Specjalistycznej.
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE ANETA SZCZEŁUSZCZENKO, 80-293 Gdańsk, ul. Nowiec 64.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku