PRACA

Opublikowano:

15-02-2019

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 01.02.2019r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 06/2019 z dnia 01.02.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę:

1) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii Przychodni Specjalistycznej w tym dla pacjentów wojskowych komisji lekarskich

Marcin OPALA, ul. Goździkowa 43, 80-297 Banino

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

Magdalena RADELSKA, Al. Niepodległości 793/2, 81-810 Sopot

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt a Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Stacji Dializ, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku