PRACA

Opublikowano:

19-10-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 10.10.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 66/2022 z dnia 10.10.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
PPL DAWID PARZYBUT, 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 3d/60,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym wraz z udzielaniem konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
MAGDALENA IGNATOWSKA, 81-198 Suchy Dwór, ul. Przepiórcza 19a,
KATARZYNA ZIÓŁKO, 26-600 Radom, ul. Biała 49.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku