PRACA

Opublikowano:

30-09-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 29.09.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 62/2022 z dnia 29.09.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku
IPL Monika BLUJ - BRUDEREK, 81-572 Gdynia, ul. Górnicza 26b/12.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku