PRACA

Opublikowano:

22-07-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.07.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 43/2022 z dnia 12.07.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
SAN-MED USŁUGI PIELĘGNIARSKIE ANNA SANAJKO, 80-463 Gdańsk, ul. Konstantego Ciołkowskiego 3b/1,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych
SPECJALISTYCZNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA SCHOLASTYKA DZIEKOŃSKA, 80-395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 1a/32,
ANNA ŁOPATYŃSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, 80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 94c/20,
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA IZABELA KAZANECKA, 80-298 Gdańsk, ul. Radarowa 20a.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku