PRACA

Opublikowano:

21-07-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 05.07.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 41/2022 z dnia 05.07.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
ANNA POGONOWSKA, 80-357 Gdańsk, ul. Mściwoja II 67/69 B 1,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
IPP MARCIN MARASZKIEWICZ, 77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 25/4,
JOANNA PETRECKA, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 345/1.

 

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku