PRACA

Opublikowano:

23-01-2019

Przedmiot:

Praktyki

Praktyki

Informacje na temat odbywania praktyk

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk:

Powiślańska Szkoła Wyższa
kierunek: Pielęgniarstwo
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienie WZW typu B

Wyższa Szkoła Zdrowia
kierunek: Fizjoterapia
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Wydział: Lekarski, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
kierunek: Fizjoterapia
skierowanie oraz kopie dokumentów:  polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienie WZW typu B, badanie krwi w kierunku HCV

Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualny wpis w książeczce sanepidowskiej o nie figurowaniu w rejestrze stałych i okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella, szczepienie WZW typu B

Gdański Uniwersytet Medyczny
kierunek: Fizjoterapia
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualny wpis w książeczce sanepidowskiej o nie figurowaniu w rejestrze stałych i okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella, szczepienie WZW typu B

Gdańskie Szkoły Medyczne
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

KORA Centrum Szkoleń
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

PLEJADA
skierowanie oraz kopie dokumentów: polisa OC, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy oraz zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych