PRACA

Opublikowano:

04-04-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 21.03.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 21.03.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę gastroenterologa wraz z kierowaniem Zakładem Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej
Paweł KLINCEWICZ SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, 60-193 Poznań, ul. Misia Uszatka 13.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku