PRACA

Opublikowano:

30-12-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 22.12.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 22.12.2021r. po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta,
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert, Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:

1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku