PRACA

Opublikowano:

29-11-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 17.11.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 85/2021 z dnia 17.11.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chorób Wewnętrznych Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
ISPL Anna Florysiak, 83-050 Kolbudy, ul. Złota 13,
IPL Monika Olczyk, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 8b/7,
ISPL Andrzej Wojtyszek, 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 146/1.

 

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku