PRACA

Opublikowano:

29-11-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.11.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 83/2021 z dnia 15.11.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym i/lub Poradni Otolaryngologicznej
IPL Sandra Okoye-Tyczyńska, 80-318 Gdańsk, ul. Stefana Miraua 9/1.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku