PRACA

Opublikowano:

28-10-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 21.10.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 21.10.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
JADWIGA GRELUK - JAGODA, 80-502 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 239/33,
DAMIAN GÓRCZYŃSKI, 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 3a/3.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku