PRACA

Opublikowano:

26-10-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.10.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 75/2021 z dnia 12.10.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej wraz z kierowaniem Zakładem Fizjoterapii i Poradnią Rehabilitacyjną
ISPL Krzysztof Gietka, 81-002 Gdynia, ul. Morska 293/10,
2)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii Przychodni Specjalistycznej, w tym dla pacjentów wojskowych komisji lekarskich
IPL Piotr Kruczyński, 82-300 Elbląg, al. Aleja Grunwaldzka 121/45,
IPL Michał Krzemień, 49-100 Niemodlin, os. Piastów 19/7,
4)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
Barbara Morawska Usługi Pielęgniarskie, 80-631 Gdańsk, ul. Sówki 50/2,
5)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeby Udzielającego zamówienie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w innych oddziałach szpitalnych
IPP Ewa Stefanów, 80-297 Banino, ul. Miodowa 20.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych przez lekarza specjalistę gastroenterologa lub lekarza specjalistę chirurga.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku