PRACA

Opublikowano:

18-01-2019

Przedmiot:

Wolontariat

Wolontariaty

Informacje na temat współpracy w ramach wolontariatu

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku informuje, że istnieje możliwość nawiązania współpracy na zasadach wolontariatu w celu podniesienia swoich kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

 

Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy jest dostarczenie do Działu Kadr i Szkolenia, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem wolontariatu:

1) Podania do Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku z udzieloną na piśmie zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału/Zakładu, na którym wolontariusz chce zdobywać umiejętności.

2) Kserokopię ukończenia szkoły, studiów, PWZ.

3) Kserokopię orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznego.

4) Kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania wolontariatu.

Po spełnieniu powyższych wymogów oraz przeszkoleniu w zakresie BHP (na miejscu) zostaje spisane porozumienie pomiędzy Wolontariuszem a 7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku na okres zawarty w podaniu.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Działem Kadr i Szkolenia:

telefonicznie: 58 552 64 92

bądź e-mailowo: e.formella@7szmw.pl

 

Pliki do pobrania: