PRACA

Opublikowano:

22-06-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 01.06.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 42/2021 z dnia 01.06.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:


1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę
FIZJOSTACJA FIZJOTERAPEUCI I SPECJALIŚCI EWA SZERSZEŃ, 80-330 Gdańsk, ul. Tatrzańska 11a/3,
WIKTOR ROZKWITALSKI LICENCJONOWANY FIZJOTERAPEUTA, 89-500 Tuchola, ul. plac Wolności 6,
2)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Specjalistycznej
PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA MARTA GARBACZ, 80-111 Gdańsk, ul. Ciasna 5/5,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA DUDZIŃSKA - KRYSZTOFIK, 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 7c/21,
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W DZIEDZINIE AIT LEK. MED. JAROSŁAW JANKOWSKI, 80-299 Gdańsk, ul. Perseusza 8c/3,
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF KONSTAŃCZAK, 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 12/45,
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA SZCZĘŚNIEWICZ, 81-812 Sopot, ul. Junaków 4d,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa
DARIUSZ LIPIEC INDYWIDUALNASPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 146a/5,
5)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
MACIEJ LANGE INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, 81-601 Gdynia, ul. Apollina 45,
6)    przewodnictwa nad zespołem do spraw kontroli zakażeń wewnątrzszpitalnych
MAŁGORZATA JAWOR - SILSKA DR N. MED. CHIRURG, 80-298 Gdańsk, ul. Podchorążych 2/27,
7)    przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JAN SAPIEŻKO, 83-330 Pępowo, ul. Słoneczne Tarasy 56,
8)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. TOMASZ NOWAK, 80-283 Gdańsk, ul. Cietrzewia 15,
9)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH)
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA PETRO CHORNYY, 80-299 Gdańsk, ul. Tadeusza Wendy 4f,
10)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć,
INDYWIDUALNA SPECJAISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ GORCZYCA, 83-207 Kokoszkowy, ul. Jaśminowa 6,
JACEK RANISZEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, 81-412 Gdynia, ul. Hetmańska 4/6,
11)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO LEK. ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 146/1,

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:


1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,
2)    leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w Oddziale Okulistycznym oraz w Poradni Okulistycznej,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Urologicznym przez lekarza specjalistę w zakresie urologii – zabezpieczenia z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
5)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,
6)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę laryngologa w Oddziale Otolaryngologicznym,
7)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Okulistycznym / Poradni Okulistycznej przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku