PRACA

Opublikowano:

18-05-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 04.05.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 04.05.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
MONIKA GRYGIEL - INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA 80-180 Gdańsk, ul. Czerska 35/36.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku