PRACA

Opublikowano:

06-04-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 31.03.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 28/2021 z dnia 31.03.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:


1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JANUSZ MILEWSKI, 80-041 Gdańsk ul. Kurierów Armii Krajowej 13a/2.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku