PRACA

Opublikowano:

29-03-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 19.03.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 19.03.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym
    TAJL WALDEMAR JACEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, 82-300 Elbląg, ul. Wojciecha Kossaka 11/10,
2)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej
    JANUSZ FURMAŃSKI GABINET LEKARSKI W SPECJALNOŚCI PSYCHIATRIA, 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 4/2,
3)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
    ZDROWIE - EMIL RYBACZEK, 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 18/16,
4)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
    GRZEGORZ JERZAKOWSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 83d/9,
    INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA EMIL ZYZIK, 81-163 Gdynia, ul. Szklarska 23,
    INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GRUDNIEWSKI, 81-572 Gdynia, ul. Waleriana Szefki 4a/4,
5)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
    PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN OPALA, 80-297 Banino, ul. Goździkowa 43,
6)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
    INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA PIOTR ZAWADZKI, 81-449 Gdynia, ul. Okrętowa 16b/1.

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku