PRACA

Opublikowano:

29-03-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.03.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 12.03.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeby Udzielającego zamówienie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w innych oddziałach szpitalnych

DOMINIKA KIBIŁKO, 87-162 Lubicz Dolny, ul.Klonowa 6.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku