PRACA

Opublikowano:

28-12-2018

Przedmiot:

Świadczenia zdrowotne

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 05.12.2018

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 05.12.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 05.11.2018r. wybrała w postępowaniu konkursowym następujące oferty:

 1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Krzysztof DZIEWIATOWSKI, ul. Polna 12, 80-209 Tuchom
 
Krzysztof SZABAT, ul. Noskowskiego 13a/16, 80-170 Gdańsk
 
2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Michał GORCZYCA, ul. Jaśminowa 6, 83-207 Kokoszkowy
 
Jacek RANISZEWSKI, ul. Hetmańska 4/6, 81-412 Gdynia
 
3) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, udzielania konsultacji w Izbie Przyjęć oraz w innych oddziałach szpitalnych oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
 
Piotr ZAWADZKI, ul. Kurpiowska 7A/1, 81-554 Gdynia
 
Grzegorz JERZAKOWSKI, ul. Gryfa Pomorskiego 83D/9, 81-372 Gdynia
 
Tomasz GRUDNIEWSKI, ul. Szefki 4A/4, 81-572 Gdynia
 
4) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
 
Jarosław JANKOWSKI, ul. Perseusza 8c/3, 80-299 Gdańsk
 
Tomasz MURAWIŃSKI, ul. Hery 16/21, 80-299 Gdańsk
 
5) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Andrzej WOJTYSZEK, ul. Goplańska 146/1, 80-178 Gdańsk
 
Katarzyna KOZŁOWSKA, ul. Perłowa 2/66, 80-024 Gdańsk
 
Michał JARCZEWSKI, ul. Elfów 55, 80-180 Gdańsk
 
7) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej
 
Wojciech KANIA, ul. Wichrowe Wzgórze 38, 80-293 Gdańsk
 
8) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Piotr KARZYŃSKI, Al. Niepodległości 771, 81-838 Sopot
Ewa MARTYNOWICZ-GĄSOWSKA, ul. Świemirowska 12a/9, 81-877 Sopot
 
9) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Robert KOZŁOWSKI, ul. Zwinisławy 213/7, 81-572 Gdynia
 
10) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz udzielanie konsultacji w Izbie Przyjęć i innych oddziałach szpitalnych
 
Adrian SOŁTYSIK, ul. J. Kilińskiego 3B/11, 80-452 Gdańsk
 
11) udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę
 
Jerzy JAKÓBCZAK, ul. Wodociągowa 1B, 83-050 Pręgowo
 
Ewa SZERSZEŃ, ul. Tatrzańska 11a/2, 80-330 Gdańsk
 
Robert ZAKRZEWSKI, ul. Czarnieckiego 41/1, 53-626 Wrocław
 
12) udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego
 
Marta GARBACZ, ul. Ciasna 5/5, 80-111 Gdańsk
 
13) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej
 
Krzysztof WAŻNY, ul. Miętowa 91, 81-589 Gdynia
 
15) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych
 
Tomasz NOWAK, ul. Cietrzewia 15, 80-283 Gdańsk
 
16) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)
 
Jarosław AKMAN, ul. Zacisze 19, 80-297 Banino
 
Krzysztof SZABAT, ul. Noskowskiego 13a/16, 80-170 Gdańsk
 
Michał SZEWCZUK, ul. Perłowa 50, 10-698 Olsztyn
 
17) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno-leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Maciej LANGE, ul. Apollina 45, 81-601 Gdynia
 
19) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
 
Mirosława TRZOSKA, Os. Kard. Wyszyńskiego 3/42, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 
20) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
 
Tomasz ROMBEL, ul. Dluga 45 B, 83-031 Gdańsk
 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt a Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:

 
  1. pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
  2. pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontaktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie
  3. kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej przez lekarza psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
  4. pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
  5. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Gabinetach Wojskowej Przychodni Specjalistycznej