Artykuł

Szczepienia COVID-19

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID

Podmioty medyczne oraz apteki chętne do skorzystania z Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid w naszej placówce, proszone są o zgłaszanie list pracowników medycznych jak i niemedycznych na adres: przychodnia@7szmw.pl . Informacja powinna zawierać Nazwę podmiotu, NIP podmiotu, REGON podmiotu, Imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu osoby zgłaszanej oraz informację czy pracownik wykonuje zawód medyczny czy niemedyczny. Bez powyższych danych zgłoszenie zostanie odrzucone.

Preferowaną formą przekazania danych jest plik Excel (.xls)

 

 

  

Telefon do koordynatora mgr Anna Dębska: 723-140-400 

0d 7:00 do 14:00 w dni robocze

 Telefon do Koordynatora ds. szczepień w RON VII Obwodu Profilaktyczno- Leczniczego CMON: 216 303

0d 7:00 do 14:00 w dni robocze

 

Podmioty medyczne spełniajace wymagania odnośnie kwalifikacji szczepień w etapie 0 moga zgłaszać się do 13.01.2021 r. do godziny 14:35.

Podmioty medyczne, które zgłosiły sie do szczepienia w 7 SzMW informowane będą o szczepieniu z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Podmioty medyczne oraz pracownicy aptek zgłaszające chęć przystąpienia do programu zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do pobrania zgody poniżej).

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBYWCH