Artykuł

Awaria centrali telefonicznej

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, iż nastąpiła awaria centrali telefonicznej 58 552. Aby połaczyc sie z wybranym numerem należy dzwonić 261 21 i 4 ostatnie cyfry numeru docelowego.

Sekretariat komendanta: przed awarią - 58 552 63 01, po awarii - 261 21 63 01.