strona główna kontakt mapa strony

Oddział Okulistyczny

 

Ordynator Oddziału Okulistycznego: czpo. kpt. Piotr Karzyński

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego: lic. piel. Marzena Łońska

 

Zakres działalności: 
 • fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej;
 • zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej;
 • śródtwardówkowe podwieszanie soczewek
 • zabiegi przeciwjaskrowe przetokowe, cyklodestrukcyjne, laserow;
 • operacyjne zaopatrywanie urazów gałki ocznej
 • cięcia relaksacyjne w astygmatyzmie pooperacyjnym;
 • zabiegi na aparacie ochronnym oka: usuwanie zmian skórnych, plastyka powiek górnych i dolnych
 • leczenie zachowawcze schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej
 • zabiegi laserowe (irydotomia, kapsulotomia tylna, trabekuloplastyka, laseroterapia siatkówki)
 • badania ultrasonograficzne (USG w projekcji A i B)
 • pole widzenia
 • ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne
Zapisy na operacje zaćmy wstrzymane do odwołania decyzją Komendanta 7 SzMW po konsultacjach z Pomorskim Oddziałem NFZ ( podstawa pismo: WSM/KF-578/2013 )

 
 
 

Telefony kontaktowe 

Gabinet lekarski - 58 552 64 04

Pielęgniarka dyżurna – 58 552 63 49

Pielęgniarka Oddziałowa – 58 552 62 49

adres e-mail: okulistyka@7szmw.pl